Malin Lillewarg

Art Director & Designer

Min målsättning, oavsett uppdrag, är alltid att göra verklig skillnad. Därför lägger jag stor vikt vid vad designen och kommunikationen ska uppnå.

Varje samarbete startar med att vi tillsammans ifrågasätter det givna, ser det som varit och är, ur flera synvinklar – och vågar tänka stort om framtiden. Det är först när vi har hela bilden klar för oss, och tydligt vet vart vi ska, som idé- och designarbetet startar.

Jag tror på att starka och väl förankrade idéer är nyckeln till lyckade projekt. Målet är att komma utanför det vanliga och ordinära. Att våga och gripa tag. Att hitta själen – och bygga upp en tydlig, relevant personlighet som särskiljer och ärligt representerar varumärket.

Den växande andelen av medvetna konsumenter förväntar sig alltmer att ansvarstagande och göra gott är något som genomsyrar företagen. Både sett till kommunicerade värderingar och agerande. Att man lever som man lär. Och allra helst leder utvecklingen mot ett bättre samhälle för människa och miljö. Så design är inte bara estetik och god ekonomi. I design vägs också in känslor, sympati, värderingar, beteende – och hållbarhet.

Den utvecklingen ligger mig varmt om hjärtat, och är något som jag mer än gärna är med och bidrar till. Därför lägger jag stort engagemang i hur jag kan hjälpa mina kunder att bli mer hållbara, göra fler medvetna val – och på det sättet samtidigt bli mer attraktiva både som företag och varumärke. Ett synsätt som följer med i hela processen. Med fokus på en design som även är intressant imorgon. Och en stor omsorg i själva hantverket och utförandet. Valet och hanteringen av detaljerna som typografi, färg, form och bildmanér, men även material, textur och eventuell tryckteknik.

Med 20 års erfarenhet i branschen har jag hunnit skaffa mig en bred och djup kunskap om hur man bygger starka varumärken. Alltifrån arbetet med strategi, idé och konceptutveckling till komplett visuell identitet, förpackningsdesign och grafisk formgivning. Jag har ett stort nätverk och samarbetar med noga utvalda copywriters, webbutvecklare, illustratörer och fotografer.

Jag anlitas direkt av företag men även av design- och reklambyråer och som föreläsare på skolor.

Läs mer om mig på LinkedIn.

Varmt välkommen att höra av dig.

 

// M a l i n  L i l l e w a r g