H&M

Ansvarig Art Director för H&M julmagasin två år i rad.

Fotograf: Anti Wendel

Bilder togs både för magasin och webb.

Arbetet innebar att ta fram idé och utförliga skisser sida för sida. Totalt ca 60 sidor. I samarbete med H&M ta fram locations, välja modeller, styling osv. Val av fotograf och aktivt medverkande vid fotograferingar. Bildval och samtal med retuschansvariga om bildställning. Formgivning och montering av färdiga bilder. Dvs från stora konceptuella drag med idéer och skisser – till genomförande, alla små detaljer och helt färdigt magasin.

Första året var H&M inne i en förändringsfas och jag fick så gott som helt fria händer till att forma magasinet med undantag från viss typografi för prissättning och produktinformation. Mitt mål var att komma bort från ”katalog” och skapa ett intressant julmagasin som mer andades det H&M som gick att se i butik och annonsering – men som då ännu inte nått magasinen. Resultatet togs emot mycket väl och jag fick förfrågan att göra även följande års julmagasin.

Även andra året gillades mina förslag. När alla skisser, form- och bildidéer, val av location, styling, modeller osv – hela grundarbetet var förberett och klart för avresa till New York där fotograferingen skulle ske – så blev jag allvarligt sjuk, (helt frisk nu) vilket gjorde att jag personligen tyvärr inte kunde vara med och göra ut mina idéer. Däremot så genomfördes form- och bildidéer så gott som exakt efter mina skisser.