SÖS – Södersjukhuset

Brandbook för Södersjukhusets personal.

Bokens omslag har en yta av filt. När man tar i boken känner man de mjuka värden som Södersjukhuset står för.

Boken togs fram för att öka de anställdas förståelse för vad som är och bygger varumärket. Förstå skillnaden mellan varumärke och produkt. Lära känna Södersjukhuset som om hon vore en människa. För att engagera och involera personalen, få dem att känna delaktighet, tillhörighet och stolthet över sin arbetsplats.