BRIS

Art Direction.

Barnens Rätt I Samhället.

Uppdrag:
Informera tonåringar om sina rättigheter.

Avsändare:
BRIS i samarbete med Länsförsäkringar Skåne.

Lösning/Utförande:
En liten minibok i fickformat som man lätt kan gömma undan, innehållande 7 utvalda artiklar ur barnkonventionen med beskrivningar om vad de innebär. Böckerna delades ut i skolan inför Barnkonventionens dag. Det lilla formatet valdes för att barnen skulle kunna vara diskreta med boken ifall de behövde. 70×100 posters sättas upp på skolorna. Helsidor i Sydsvenskan.

Här visas ett par exempel på uppslag i miniboken.

Illustrationer:
Lovisa Burfitt