H&M

Ansvarig Art Director för H&M julmagasin samt webbkampanj.

Fotograf:
Anti Wendel

Uppdrag:
Arbetet innebar att ta fram idé och utförliga skisser sida för sida. Totalt ca 60 sidor. I samarbete med H&M ta fram locations, välja modeller, styling osv. Val av fotograf och aktivt medverkande vid fotograferingar. Bildval och samtal med retuschansvariga om bildställning. Formgivning och montering av färdiga bilder. Dvs från stora konceptuella drag med idéer och skisser – till genomförande, alla små detaljer och helt färdigt magasin.

Resultat:
Första året var H&M inne i en förändringsfas och jag fick så gott som helt fria händer till att forma magasinet med undantag från viss typografi för prissättning och produktinformation. Mitt mål var att komma bort från ”katalog” och skapa ett intressant julmagasin som mer andades det H&M som gick att se i butik och annonsering – men som då ännu inte nått magasinen. Resultatet togs emot mycket väl och jag fick förfrågan att göra ytterligare ett julmagasin.