P.O. Otterhäll Advokatbyrå

Logotyp / Symbol / Grafisk profil / Webbsida / Designprogram

P.O. Otterhäll Advokatbyrå är en svensk byrå med kontor både i Stockholm och Orlando.

Kuvert och visitkort är trycka med boktrycksteknik på Norrbacka tryckeri. Transparent folie på symbol och vit folie på text. Rejäl ytvikt på visitkort, 540 g. Boktrycket är lite intryckt i pappret vilket ger en fin effekt. Du känner det när du drar med fingret över texten.

www.otterhall.se